Warsztaty w Muzeum Auschwitz – Birkenau.


Warsztaty pt. “Pytania o Zagładę” i “Los dzieci młodocianych w obozie na podstawie dokumentów, fotografii i relacji” w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holocauscie były bardzo wartościowym podsumowaniem zwiedzania obu części obozu.