Warsztaty w szkole


W ciągu tego roku zdobyliśmy dużo informacji dotyczących zasad zachowania przy stole w naszych krajach partnerskich. Przygotowaliśmy liczne prezentacje o tematyce pro zawodowej. Jak co roku w czerwcu, zaprezentowaliśmy naszej społeczności uczniowskiej i lokalnej to, czego się nauczyliśmy i co wypracowaliśmy w ramach programu edukacyjnego Erasmus +. Dokonaliśmy podsumowania naszej trzyletniej międzynarodowej współpracy .