Warto podjąć naukę w tej szkole


W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Niepublicznego Technikum ZDZ w Kazimierzy Wielkiej, kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych i technik budownictwa wzięli udział w realizacji projektu Erasmus+  „Usted ha elegido el camino correcto.  Staż w Hiszpanii kluczem do rozwoju zawodowego”.

Program zakładał odbycie 4-tygodniowych praktyk zawodowych dla 20 uczniów w Hiszpanii. Projekt był ukierunkowany na poprawę kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów w celu wykorzystywania zdobytych umiejętności w dalszym kształceniu i na rynku pracy. Realizacja staży przyczyniła się do kształtowania myślenia, postrzegania ekonomicznego, organizacyjnego i technicznego w tych branżach. Uczestnicy doskonalili znajomość branżowego języka angielskiego oraz poznali podstawy języka hiszpańskiego.

Umiejętności i kompetencje poparte zostały  certyfikatem wydanym przez EME i certyfikatem uznanych punków ECVET, certyfikatem Europass Mobilność oraz Europass CV