Wdrażanie wypracowanych materiałów dydaktycznych na zajęciach edukacyjnych.


Podczas realizacji projektu opracowaliśmy, wdrożyliśmy autorskie materiały edukacyjne. Ponadto, przeprowadziliśmy ewaluację wewnętrzną. Jednym z naszych zadań było opracowanie gry “Who am I? , Who are we?”. Nasi uczniowie podczas zajęć edukacyjnych pogłębiali wiedzę na temat krajów partnerskich oraz Polski – ucząc się poprzez zabawę.