We are one big family


Pracując nad projektem “Try walking in my shoes” tworzymy przyjazną atmosferę współpracy. Wyniki prac uczniów są przedstawiane lokalnej społeczności poprzez wystawy (Erasmus+ Wall) w celu wzmocnienia więzi między placówkami szkolnymi a lokalną społecznością.