We can do it!


Głównym celem naszego, PIERWSZEGO projektu realizowanego w ramach programu Erasmus + jest włączanie w aktywne, międzynarodowe życie osób z niepełnosprawnością. Zdjęcie zostało wykonane podczas szkolnych obchodów Dnia Języków Obcych. Cel działania był jeden – pokazać, że nasze, kochane dzieciaki również potrafią się uczyć języków obcych, że chcą poznawać europejskie kraje i przełamywać swoje bariery, bariery nieśmiałości, bariery językowe, ale głównie swoje ograniczenia. Dzieci były zachwycone. Swoje wrażenia przekazały swoim kolegom i koleżankom z placówek partnerskich z Hiszpanii i Turcji. BARIERY NIE ISTNIEJĄ!!!