When in Rome, do as the Romans do.


Jesienna pogoda nie przeszkodziła uczniom świetnie bawić się. Andrzejki to idealna okazja do zapoznania zagranicznych gości z polskimi zwyczajami. Po Comeniusach wiedzieliśmy, że polonez jest jednym z wydarzeń, które goście dobrze wspominają, zwłaszcza gdy mają okazję osobiście nauczyć się go tańczyć. Można by powiedzieć, że polonez to jedna z pierwszych prac projektowych. Tu nie ma mowy o indywidualnych ruchach czy gestach. Trzeba nauczyć się współpracy, aby taniec wywołał zachwyt.