WIDZĘ – ROZUMIEM – SZANUJĘ


Miejsca historyczne, zabytki architektury, tradycje narodów, lokalne zwyczaje, życie codzienne, sztuka uliczna – to wszystko nas definiuje, wyróżnia i jednoczy. W ten sposób każdy bez względu na pochodzenie, narodowość, płeć, wyznanie ma prawo wyrażać siebie, pamiętać o rzeczach ważnych, dzielić się emocjami, wymieniać doświadczeniami. Podczas projektu poznajemy wiele z tych rzeczy i uczymy się je szanować. Im więcej miejsc zobaczymy, im więcej ludzi spotkamy, im więcej wspólnych rzeczy zrobimy, tym lepiej zrozumiemy, tym więcej zaakceptujemy i lepiej będziemy współpracować. Park Narodów w Lizbonie, przypomina nam jak ważne jest dbanie o harmonię w Europie i świecie, jak cenny w budowaniu wspólnoty jest potencjał każdego narodu i jak istotna jest dbałość o naszą planetę. Na zdjęciu stażystki projektu „Zawodowo doskonali,  ZSGH Iwonicz-Zdrój. Rzeźba w tle powstała z odpadów wydobytych z mórz i oceanów, przypomina, jak wiele zależy od wspólnych działań.