Wielokierunkowy rozwój nauczycieli inwestycja w przyszłość


Projekt pod nazwą „Wielokierunkowy rozwój kadry nauczycielskiej inwestycją na przyszłość” powstał po rozpoznaniu potrzeb Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie (ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna), słabych i mocnych stron szkoły w zakresie metod i treści oraz procesów nauczania, a także organizacji pracy szkoły.

Jednym z celów projektu było rozpoznanie potrzeb uczniów oraz dostosowanie się do nowych trendów w dydaktyce i pedagogice. Innym celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z nauczycielami z innych krajów, a także efektywne wykorzystanie europejskich platform edukacyjnych.

W projekcie wzieło udział 15 pracowników Zespołu: dyrektor i nauczyciele różnych przedmiotów uczący zarówno w Liceum, jak i w Gimnazjum. Są to pedagodzy doświadczeni, podejmujący nowe wyzwania, stale podnoszący własne kompetencje i standardy nauczania.

W ramach projektu nauczycieli wzięli udział w 15 mobilnościach w Wielkiej Brytanii:

1) „2 week course for European teachers of English- language and methodology”
2) “
One week course for European Teachers of Art and Design at Primary and Secondary Level”
3) “One week course for european teachers of science: Making science more attractive”
4) 1 week course for teachers of English at secondary level: “Creative Activities & Motivating Materials for the Secondary Classroom”
5) “Drama in the secondary classroom”
6) “Uczenie się przez rozwiązywanie problemów”
7) “School develoment and quality”
8) “English for teachers”