Wielokulturowość w obiektywie


W ramach projektu młodzi ludzie z Polski, Węgier, Włoch i Ukrainy samodzielnie zainicjowali działania twórcze związane z realizacją krótkich form filmowych oraz opracowali scenariusze i zrealizowali filmy krótkometrażowe dotyczące integracji i różnorodności społecznej współczesnej Europy oraz wartości wynikających z wielokulturowości.