WIKI 3000


Projekt „Ukraińsko – Polskie Warsztaty Podstaw Przedsiębiorczych w dobie nowoczesnych technologii” realizowany w okresie 11.10-15.10.2021 r. w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży dobiegł końca.

Głównym celem projektu było wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i zaangażowania w  życie społeczne, poprzez wspieranie idei przedsiębiorczości społecznej. Międzynarodowe grupy projektowe skupiły się na stworzeniu projektu biznesowego osadzonego w branży nowoczesnych technologii i związanego z innowacjami społecznymi.

Na zdjęciu studentka Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej – Wiktoria Kolano podczas finałowej prezentacji projektu swojej drużyny ‘Smart Hooks’ – robota WIKI3000, który zastępuje szatniarza😊