Wizyta gospodarska młodych przedsiębiorców


Zakłady Hellenic Dairies w Trikala, Grecja. Projekt#RuralBuzz z udziałem uczniów Liceum Ogólnokształcace im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach.

Projekt przewidywał zaangażowanie 5 młodych osób z każdego z partnerskich krajów jako przedstawicieli młodzieży z terenów wiejskich, którym należało przedstawić możliwości rozwoju jakie daje właściwe wykorzystanie zasobów wsi zarówno materialnych (produkty pozyskiwane na terenach wiejskich) jak i niematerialnych (tradycyjne metody, unikalne zwyczaje) które łącznie mogą nadawać danym produktom cechy unikalnych dzieł.

Młodzież z Polski uczyła się zarówno o przedsiębiorczości jak i nabywała kompetencje komunikacji międzykulturowej, poznając biznesy ustanowione na terenach wiejskich na Łotwie i Grecji. Biznesy, które wykorzystując tradycyjne metody produkcji i zasoby naturalne regionu, przy właściwym planowaniu i organizacji, stały się źródłem utrzymania wielu osób na terenach wiejskich.