Wizyta w Agencji Ochrony Środowiska w Neamt


Uczestnicy mobilności w Rumunii odwiedzili jedną z 42 agencji w kraju. Podczas wizyty zostały omówione i przedstawione formy ochrony bioróżnorodności fauny i flory na obszarze całego kraju.