Wizyta w Hall School


W lutym 2016 r. nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 wzięli udział w ostatniej wizycie w brytyjskiej szkole w ramach projektu “Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole”. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem samodzielności uczniów niepełnosprawnych oraz zastosowaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej w codziennym życiu.  Wspaniale było również zobaczyć miejsca znane do tej pory tylko ze zdjęć i filmów.