Wizyta w klasie, szkoły Ecole élémentaire Joliot-Curie.


W ramach akcji 2 Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół, uczestnicy projektu “Once upon an Erasmus Tale” mają okazję zobaczyć jak pracują nauczyciele w innych krajach. Wizyty w placówkach partnerskich programu Erasmus+ to ogromna porcja doświadczeń przywiezionych do kraju. Możliwość obejrzenia na żywo, jak pracują inni nauczyciele w nieco inaczej funkcjonującym systemie edukacyjnym, jest niezwykle cenna dla każdego uczestnika projektu. Dzięki takim wizytom mamy możliwość podpatrzenia pracy innych, dokonania porównań, a także dostrzeżenia, co inni robią lepiej, a z czego możemy sami być dumni.