Wizyta w Portugalii


W listopadzie 2015 r. odbyła się kolejna mobilność pracowników szkoły. Podczas wizyty w szkole w Portugalii kadra miała okazję poznać najnowsze technologie informacyjne i komunikacyjne stosowane w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i z autyzmem. Oprócz poznania funkcjonowania szkoły i systemu oświaty nauczyciele poznali kulturę, tradycje  oraz doskonalili umiejętności językowe.