Wokół Tożsamości – Domy Pamięci


Projekt pokazał młodym Polakom oraz Litwinom, że przed wojną nasze ojczyzny były domami z wieloma pokojami i tożsamościami zamieszkiwanymi przez różne grupy etniczne i wyznaniowe: Żydów, Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Niemców oraz innych. Wspólnie wybudowaliśmy namiastkę takiego domu w pobliżu dawnego cmentarza żydowskiego w Murowanej Goślinie. Zdjęcie ukazuje proces tworzenia tej właśnie przestrzeni.  W ramach projektu odbyły się warsztaty “Oś pamięci” porównujące narracje historyczne dotyczące pamięci w obu krajach. Młodzież  uczestniczyła w warsztatach z frotażu na cmentarzu żydowskim w Vilkiji. Ważny był happening polegający na odrysowywaniu na chodniku stóp ludzi napotkanych przez młodzież na ulicach w centrum Murowanej Gośliny. Stopy prowadziły od domu żydowskiej rodziny Cohnów przy Rogozińskiej (dawnej Żydowskiej) aż do ulicy Mściszewskiej, gdzie znajdował się kirkut. W symboliczny sposób młodzież ukazała egzystencjalną wędrówkę człowieka od życia do śmierci.