Wolni w tańcu


Nasz projekt “Młodzi dla wolności – wspólne polsko-litewskie doświadczenia w drodze do niepodległości” zorganizowaliśmy wspólnie ze studentami z uczelni partnerskiej w Kownie-Aleksandras Stulginskis University z okazji upamiętnienia 100 rocznic odzyskania niepodległości przez oba nasze kraje, przypadających w 2018 roku. Studenci Akademii WSB we współpracy z kolegami z Litwy pracowali m.in. nad aplikacją mobilną, zawierającą najistotniejsze fakty upamiętniające drogę do wolności Polski i Litwy. Na koniec projektu, studenci wspólnie przygotowali wieczór kultury polsko-litewskiej, któremu towarzyszyły prezentacje obu krajów, degustacja tradycyjnych dań kuchni polskiej i litewskiej oraz pokazy narodowych tańców w wykonaniu studentów i zaproszonych gości. Na zdjęciu niestrudzeni studenci z Litwy: Dayvidas i Rystis w roli trenerów nowoczesnej wersji litewskiego tańca ‘klumpakojis’.