Wolność, równość, braterstwo z POWERem!


POWER, to: budowanie relacji w grupie rówieśniczej, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej, rozwijanie kompetencji i rozbudzanie ciekawości poznawczej, a także rozwijanie umiejętności pracy w zespole i społecznej aktywności oraz kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi… Co widać na załączonym obrazku:)