Wolontariusze pomagają, bo duże serca mają!


W projekcie ”Działaj młody wolontariuszu!” młodzież z Polski i Ukrainy rozwijała zainteresowania dot.aktywności społecznej młodzieży jako ważnego kierunku ich samorealizacji oraz podstawy trwałych, istotnych i pożądanych zmian w życiu młodej osoby. Aktywności w ramach projektu były skierowane ku wspólnej organizacji dwóch Polsko-Ukraińskich Festiwali Dobroczynności. Przygotowanie tych wydarzeń (scenariusze, amatorski program artystyczny, upominki/prezenty ”handmade”, wspólne gotowanie, etc.) spoczywało w głównej mierze na uczestnikach projektu, co przyczyniło się do wymiany doświadczeń wolontariackich, edukacji pozaformalnej młodzieży, aktywnej integracji, praktycznej nauki języków obcych, poznaniu i akceptacji różnic kulturowych. Uczestnicy sami tworzyli hasła/slogany i robili zdjęcia do publikacji ”Ściąga wolontariusza”