Wspieranie kariery młodzieży i naszej własnej dzięki projektom Erasmus plus


Podczas projektu “Training of Trainers on Career Management”, jako pracownicy młodzieżowi zajmowaliśmy się wspieraniem osób, które zawodowo pomagają młodzieży w zarządzaniu karierą. Na zdjęciu widać, jak na uniwersytecie Bilgi w Stambule dzielimy się swoim doświadczeniem i pomysłami na współpracę z innymi uczestnikami projektu oraz z osobami pracującymi na uczelni. To wymiana międzysektorowa i międzykulturowa — O to właśnie chodziło! W środku widoczna jest członkini naszego lokalnego konsorcjum.

Zdjęcie pokazuje naszą koleżankę w momencie, w którym przełamuje swoje blokady prowadzenia prezentacji po angielsku. Ta prezentacja dała początek obecnie tworzonym międzynarodowym projektom w jej organizacji. To kolejny powód, dla którego to zdjęcie zajmuje szczególne miejsce w naszej galerii.