Wspólna praca łączy narody.


Tworzenie plakatów dotyczących szkół. Dzięki nim uczniowie mieli możliwość nie tylko zapoznania się z podobieństwami i różnicami występującymi w poszczególnych krajach ale również możliwość nawiązania przyjaźni.