„Wspólne dziedzictwo kulturowe”


„Wspólne dziedzictwo kulturowe” to projekt, w którym słuchacze uczelni III wieku poszukują podobieństw i różnic w kulturze trzech narodów: polskiego, włoskiego i hiszpańskiego.  Pierwsze wspólne warsztaty dotyczyły muzyki, przy czym seniorzy skupili się głównie na muzyce przez duże „M” czyli operowej. Prezentacje o wielkich dziełach pokazały jak wiele wspólnego ma muzyka polska z włoską i hiszpańską. Kompozytorzy i wykonawcy nie uznawali granic i tworzyli oraz wykonywali wspaniałą muzykę w całej Europie. Kolejne spotkania seniorów będą dotyczyły sztuki oraz historii trzech narodów. Szukanie wspólnych korzeni w kulturze różnych krajów europejskich pozwala rozwijać poczucia jedności i wzajemnego zrozumienia we współczesnej Europie pełnej kontrastów i przeciwieństw. Doświadczyli tego seniorzy z Polski, Włoch i Hiszpanii podczas wspólnych warsztatów w Polsce i cieszą się na kolejne na Sycylii i w Hiszpanii.