Współpraca na każdym kroku


W listopadzie 2019 r. koordynatorka projektu odbyła wizytę przygotowawczą w hiszpańskim zespole szkół (przedszkole, szkoła podstawowa i liceum) w podmadryckim  Torrejon de Ardoz. Szkoła kładzie duży nacisk na współpracę europejską, nowe technologie, naukę języków i wychowanie w duchu wartości europejskich. Jednym ze sposobów nauki są wspólne zajęcia dzieci z klas starszych i młodszych.

Zdjęcie przedstawia wspólną lekcję języka angielskiego. Nauczyciel jest mentorem, który wspomaga starszych uczniów w tłumaczeniu zagadnień językowych młodszym. Jakże to prosty sposób na wykształcenie u młodych ludzi takich wartości jak cierpliwość, troska, odpowiedzialność za drugą osobę, współpracy a także zrozumienie roli nauczyciela w życiu młodego człowieka.