Współpraca podstawą projektu


Nasz projekt Moja szkoła, moje miasto, mój kraj realizowany jest w Zespole Szkół w Jaroszowicach. Celem tego projektu jest poznanie szkoły, miasta i kraju szkoły partnerskiej Ave Maria Casa Madre w Granadzie w Hiszpanii. Podstawą projektu jest współpraca pomiędzy uczniami. Podczas pobytu w Hiszpanii uczniowie mieli możliwość  współpracować ze swoimi hiszpańskimi kolegami. Wspólnie opracowali broszury o swoich szkołach i prezentacje o swoich miastach. Wyjazd i pobyt w szkole partnerskiej pozwolił wzmocnić kompetencje językowe, a także wpłynął na podniesienie ich samooceny i pewności siebie.