Wszechstronny nauczyciel – inspiracja dla uczniów w PSP 34 w Radomiu


Projekt “Wszechstronny nauczyciel – inspiracja dla uczniów’ jest realizowany w PSP 34 w Radomiu. Nauczyciele wyjeżdżają na kursy językowe i językowo-metodyczne do Irlandii i Wielkiej Brytanii, odbywają stacjonarne przygotowanie językowe, szkolenia z zakresu TIK w edukacji oraz szkolenia online z zakresu zarządzania projektem. Uczymy się, jak skutecznie działać w projekcie, jak upowszechniać jego rezultaty i jak najskuteczniej wdrażać wypracowane rezultaty w praktykę szkolną kształtując postawy.