Wszyscy jesteśmy migrantami


W ramach realizacji głównych zadań projektu Erasmus+ “We are all migrants of this world” odbyło się wiele spotkań informacyjnych z imigrantami, emigrantami i uchodźcami, a także przedstawicielami urzędów imigracyjnych oraz organizacji rządowych i non-profit działającym na rzecz imigrantów i uchodźców, m.in. SPRAR – Włochy, Hotspot – Grecja, Ośrodek dla Cudzoziemców – Polska, Urzędy Imigracyjne – Portugalia i Hiszpania). Zdjęcie przedstawia jedno z takich spotkań uczestników projektu z imigrantami z Afryki, które odbyło się w Neapolu. Dodatkowo uczestnicy przeprowadzali wywiady z osobami bezpośrednio związanymi ze zjawiskiem „brain drain” oraz tworzyli czasopismo przedstawiające ich działania. Poprzez działania upowszechniające, trafiło ono do szerokiej rzeszy odbiorców. Chcesz wiedzieć, dlaczego wszyscy jesteśmy migrantami tego świata? Odwiedź naszą stronę: http://www.weareallmigrants.eu