Wszyscy jesteśmy równi


Realizacja naszego projektu uświadomiła wszystkim uczestnikom, że niezależnie w której części Europy żyjemy – to wszyscy mamy równe prawa obywatela Europy. Nasza piramida pokazała, że czasami Te prawa mogą być burzone, ale my, młodzoeż będziemy walczyć aby nasze prawa były szanowane i byśmy mogli żyć godnie.