Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu…


Mobilność naszych uczniów była okazją do bezpośredniego doświadczania Europy, budowania nieformalnej wspólnoty młodych Europejczyków, uświadamiania wspólnych korzeni i wartości , uczenia się od siebie nawzajem. Historia stawała się żywą opowieścią, której i my stajemy się częścią…