Wszystkie drogi prowadzą do wspólnej Europy


Nasz projekt jest eksplorowaniem wszystkich dróg prowadzących co wspólnej Europy: poprzez wypracowanie wspólnych narzędzi edukacyjnych, poznawanie obcej kultury i uczenie się od siebie nawzajem. Kierunki świata na zdjęciu mają dla nas wymowne znaczenie – wszyscy jesteśmy obywatelami Europy dążącymi do wspólnego dobra. Zdjęcie zrobione podczas wizyty partnerskiej we Włoszech (Arosio), dało młodzieży wiele tematów do dyskusji.