Wszystkie drogi prowadzą do……


Podczas międzynarodowych spotkań projektowych młodzież  z siedmiu krajów europejskich uczestniczących w projekcie miała  możliwość  sprawdzenia swoje kompetencje językowe, współpracę w grupie międzynarodowej, nabycia kompetencji miękkich, a przede wszystkim obalenia uprzedzeń i stereotypów.   Nieoceniony jednak wydarzeniem była międzynarodowa  msza w  bazylice La Sagrada  Familia zainicjowana przez…. samego proboszcza tego znanego zabytku UNESCO.