Wybieramy logo projektu


Działania projektowe zaczynają się od wyboru logo, dlatego uczniowie każdej szkoły partnerskiej organizują w swoich szkołach konkursy na logo. W naszej szkole uczniowie wykonali swoje propozycje logo projektu Bags to do in your city, które zostały umieszczone na wystawie na szkolnym korytarzu. Prace były pomysłowe i cieszyły się dużym zainteresowaniem oglądających. Równocześnie zorganizowany był konkurs na slogan projektu. Zwycięskie prace zostały nagrodzone, co dało satysfakcję uczestnikom projektu.