Wydmy nad Bałtykiem…


W czasie VI wymiany pt. “Our towns on the arena of Erasmus+” na Litwie w październiku 2016 jednym z ostatnich punktów programu była wycieczka nad Bałtyk. Nauczycielki ze szkoły dla dorosłych pokazały nam Nidę m.in. muzeum Tadeusza Manna, Kłajpedę i wydmy, na których odbyło się niezapomniane wręczenie certyfikatów dla wszystkich uczestników wymiany na Litwie. Polskę reprezentowały uczennice kl. 3s: Weronika Matlachowska, Karolina Zbertek i nauczycielki: Rita Pawłowska i Mariola Kubaszewska.