Wyjazd do szkółki leśnej w Orzeszu – Woszczycach


25 kwietnia zwiedziliśmy szkółkę leśną w Orzeszu – Woszczycach, należącą do Nadleśnictwa Kobiór. W szkółce typu kontenerowego produkowane są sadzonki głównie gatunków liściastych oraz sosny z zakrytym systemem korzeniowym. Dowiedzieliśmy się o technologii siewu w kasetach oraz o tajnikach hodowli szkółkarskiej w namiotach foliowych oraz na polach zraszania. Uczniowie dzięki wyjazdowi mogli porównać szkółkę gruntową – z Nadleśnictwa Brynek z nowoczesną kontenerową z Nadleśnictwa Kobiór.