Wyjazd młodzieży do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu


W dniu 5 kwietnia 2017 r. w ramach realizacji programu Erasmus + grupa uczniów zwiedziła  Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Między innymi zobaczyliśmy wystawę przyrodniczą, związaną z różnymi typami siedlisk leśnych, które warunkują produkcyjność i jakość drzewostanów. Była to bardzo owocna wizyta, która poszerzyła wiedzę i horyzonty naszych uczniów.