Wystawa fotograficzna poświęcona dyrektywie ptasiej w krajach uczestników projektu


W trakcie sesji popularnonaukowej uczestnicy mobilności prezentowali również przywiezione ze sobą materiały dotyczące ,, Natury 2000 – ostoje dzikich ptaków”.