Wystawa wynalazków


Filmik nakręcony przez uczennicę podczas wystawy wynalazków w trakcie wizyty w szkole partnerskiej w Danii. Wystawa została zorganizowana w celu przedstawienia produktu finalnego  pierwszej części projektu “Gyro Gearloose”. Uczniowie przygotowali standy, gdzie prezentowali swoje wynalazki, reklamy i bilbordy dla lokalnych przedstawicieli prasy, businessu, rodziców i nauczycieli.