XV Maraton Pisania Listów Amnesty International- “ZETKA” Brzeg Dolny


W myśl hasła naszego projektu ” Żyjmy razem, a nie obok siebie” 13-14 grudnia 2014 roku zorganizowaliśmy w naszej szkole Maraton Pisania Listów Amnesty International, który jest największym w Polsce wydarzeniem dotyczącym praw człowieka . Wspólnie z mieszkańcami naszej gminy napisaliśmy 990 listów!!!! MAMY NADZIEJĘ, ŻE LISTY TE W REALNY SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO POPRAWY SYTUACJI WIELU OSÓB NA CAŁYM ŚWIECIE.