Yellow Submarine


Pierwsze spotkanie projektu „Drop of Water – Reflection of Cultures” – chętne klasy przygotowały piosenki, przedstawienia i dekoracje przedstawiające temat wody w połączeniu z krajem partnerskim. Klasa trzecia przygotowała niespodziankę dla naszych brytyjskich gości i zaśpiewała „Yellow Submarine”