Youth&Tolerant


Projekt był inicjatywą angażującą 6 krajów : Bułgarię, Chorwację, Wielką Brytanię, Włochy, Hiszpanię oraz Polskę. Do Warszawy przyjechało blisko 30 uczestników, aby rozmawiać o tolerancji i akceptacji oraz sytuacji w ich krajach

Aktywności prowadziliśmy używając narzędzi edukacji pozaformalnej. Uczestnicy przeprowadzili między innymi ankiety w społeczności lokalnej, dzięki którym dowiedzieli się jakie podejście do zagadnień mają mieszkańcy Warszawy. Tworzyli również filmy o tolerancji i akceptacji, ujęte z własnej perspektywy. Stworzyli również piękne plakaty, które w pełni oddają tematykę projektu.