Z dziedzictwem mi do twarzy.


Podczas mobilności na Litwę, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu wzięli udział w wielu aktywnościach i działaniach przybliżających dziedzictwo europejskie.