Z Erasmusem odkryjmy w sobie wrażliwość na naszą wspólną europejską kulturę.


Muzea, sztuka i kultura to ważny element naszej europejskiej cywilizacji. To inspirujący język zmysłów, kształtów i kolorów, to wspólne europejskie dobra materialne, wiedza i umiejętności. Sztuka od wieków inspirowała i kreowała Europę. Poprzez nasz projekt Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi – INSPIRACJE, KREACJE , poprzez nasze prace i opracowane karty do przewodników po kulturze, chcieliśmy pokazać, jak lepiej dostrzec, poczuć i zrozumieć blisko nas to najcenniejsze dziedzictwo.