Z ERASMUSEM w Parlamencie Europejskim


Projekt miał na celu przygotowanie młodych ludzi do europejskiego rynku pracy. Rozwinięcie kompetencji kulturowych i pasji do nauki języków obcych okazały się nieocenioną wartością. Międzynarodowa debata w Parlamencie Europejskim w Strasburgu umożliwiła dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami.