Z ICT za pan brat


Zdjęcie zostało zrobione w  2017 roku podczas wizyty w szkole “Castillo del Águila” w Hiszpanii (job-shadowing). Mobilność odbyła się w ramach projektu „Twórczy nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” realizowanego przez konsorcjum edukacyjne z gminy Górno (woj. świętokrzyskie). W obserwacjach zajęć prowadzonych przez naszych hiszpańskich kolegów uczestniczyło 21 nauczycieli i dyrektorów reprezentujących wszystkie szkoły z terenu gminy. Jednym z głównych celów projektu było doskonalenie umiejętności nauczycieli w obszarze efektywnego i kreatywnego wykorzystania ICT w procesie kształcenia kluczowych kompetencji uczniów.