Z PECSem komunikacja osób z Autyzmem jest prostsza.


Podczas projektu nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych odbyli w Oxfordzie szkolenie z alternatywnej metody komunikacji PECS, która pozwala komunikować się osobom z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu. Jak widać na zdjęciu nasi autystyczni uczniowie potrafią składać życzenia swoim kochanym mamom.