Z technologią na ty


Projekt ‘New Era in Education’ wychodzi naprzeciw uczniom i ich zainteresowaniom. Nowe technologie, zaawansowana komputeryzacja, rozwiązana cyfrowe  zmusiły nas do napisania odpowiedniego projektu dla naszej młodzieży. Zajęcia w  formie warsztatów praktycznych i tworzenie projektów angażują młodzież. Towarzyszy nam dobra zabawa przy pracy.