Z wizytą na Litwie


W ramach europejskiego projektu Erasmus+ „Four Regions, One Europe” ośmioro uczniów wraz z opiekunami spędzili dziewięć dni na Litwie. Podczas wyjazdu uczniowie ze szkół partnerskich uczestniczyli w różnych wspólnych zajęciach. Byli obserwatorami lekcji a także uczestniczyli w zajęciach m.in z ceramiki, artystycznego cięcia papieru, gotowania tradycyjnych potraw litewskich oraz wykonywali tradycyjne wyroby z wełny.