Z wizytą w Bournemouth


W ramach projektu “We play we learn” rozpoczęłyśmy w kwietniu 2015r. cykl szkoleń związanych z mobilnością kardy nauczycielskiej.  Pierwsza mobilność dotyczyła intensywnej nauki języka angielskiego. Zajęcia,
w których uczestniczyłyśmy odbywały się w kameralnym gronie studentów z różnych stron świata. Zajęcia prowadzili angielscy lektorzy. W czasie spotkań  rozwijałyśmy swoje umiejętności językowe oraz poznawałyśmy elementy kulturowe różnych krajów.