Z wizytą w Sybinie – pierwszy dzień mobilności edukacyjnej 12.10.2015


W poniedziałek, dnia 12 października 2015r., grupa nauczycieli ZSO nr 12 rozpoczęła realizację programu mobilności edukacyjnej. O godzinie 9.00 nastąpiło oficjalne przywitanie przez koordynatorkę projektu ze strony rumuńskiej. Następnie nauczyciele CSEI Nr 1 w Sybinie zapoznali polskich gości z rumuńskim systemem  edukacyjnym. Omówione również zostały szczegółowo działania dotyczące realizacji zadań wynikających ze specjalnych potrzeb uczniów. Nauczyciele zostali oprowadzeni po szkole, mając okazję zobaczyć pracę tamtejszych pedagogów i pracowników szkoły.
Na popołudnie zaplanowano zwiedzanie historycznej części miasta.