Zainspirowani


Podczas trwania szkolenia najbardziej efektywne okazały się zajęcia praktyczne, podczas których nauczyciele mieli okazję na wymianę doświadczeń oraz głębsze poznanie samych siebie, spojrzenie na siebie jako na nauczyciela. Zaproponowane przez prowadzącego warsztaty były niezwykle inspirujące, co zostało już wykorzystane przez naszych nauczycieli w dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą.